Schipbreukeling – Mathieu Charles
nl/en

sonsbeek archief

1971 Sonsbeek Buiten de Perken - Broken Circle-Spiral Hill (1971), photo Serge Paul, Aug.2001.jpg

Hoe wordt het sonsbeek archief vollediger?

Hieronder vind je een kort overzicht van wat we nog allemaal missen in het archief. Archiefmateriaal kan van alles zijn. Er zal ook materiaal zijn waarvan sonsbeek het bestaan nog niet weet, daarom is deze lijst niet volledig.

Foto’s

  • In het bijzonder ontvangen we graag foto’s van sonsbeek ‘49, sonsbeek ‘52, sonsbeek ‘55 en sonsbeek ‘58. Documentatie van kleinplastiek, paviljoentjes met kleinplastiek van de eerste sonsbeek-tentoonstellingen mist. Ook is er voor zover bekend geen foto van het paviljoen met informatie en catalogi voor bezoekers tijdens sonsbeek ’49. Was er een dergelijk paviljoen, vergelijkbaar met sonsbeek ’52?
  • Foto’s van Mike Kelly’s tentoonstelling The Uncanny in (destijds) Gemeentemuseum Arnhem (deze tentoonstelling maakte deel uit van sonsbeek ’93). Het zou mooi zijn als er van deze spraakmakende tentoonstelling meer (beeld)materiaal gearchiveerd kan worden zodat er een beter beeld van de tentoonstelling ontstaat.
  • Foto’s van de opbouw en productieproces van kunstwerken van alle sonsbeek-tentoonstellingen.

Film

  • In het bijzonder bewegend beeld van sonsbeek ’49 t/m sonsbeek ’71.

Overig materiaal

  • Gedrukt materiaal sonsbeek ’49, sonsbeek ’52, sonsbeek ’55, sonsbeek ’58, sonsbeek ’71 (bezoekersinformatie, plattegronden, folders, persberichten).
  • Van een aantal vroege sonsbeek-tentoonstellingen missen plattegrondjes, maar het is ook onbekend of deze er ooit geweest zijn. We weten niet precies op welke plekken de kunstwerken van alle sonsbeek-tentoonstellingen tentoongesteld zijn.
  • Interviews, op tv, radio of in kranten, met deelnemende kunstenaars of curatoren van sonsbeek. Van sonsbeek ’66, sonsbeek ’86 en sonsbeek 2001 zijn erg veel persberichten uit kranten en tijdschriften gearchiveerd. Persberichten van deze edities zijn nagenoeg compleet, omdat een sonsbeek-medewerker destijds verantwoordelijk was voor het verzamelen van persberichten.
  • Documentatie van educatieve activiteiten tijdens sonsbeek ’49 tot en met sonsbeek ’71. Bijvoorbeeld het bezoek van scholen, studenten, en rondleidingen die werden gegeven (door wie?).
  • Documentatie in de breedste zin van het woord (foto’s, krantenberichten, folders, dagboekbeschrijvingen, brieven, vergunningen, etc.) over of afkomstig uit communicatiecentra van sonsbeek ’71. Deze communicatiecentra stonden in Arnhem, Maastricht, Groningen, Haarlem, Rotterdam en Enschede. In de communicatiecentra werd gebruik gemaakt van telexmachines. Alleen van Enschede zijn nog een aantal telexberichten bewaard gebleven. Er is dus heel weinig gearchiveerd van de werkzaamheden in de communicatiecentra.

Heb je iets wat hier niet tussen staat? Mail ons gerust via archief@sonsbeek.org.

Deze website gebruikt cookies voor analytische doeleinden.